top of page

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 

אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע אך ורק בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי ו/וא PAYPAL ו/או כל אמצעי סליקה אחר המאושר ומוצע באתר.

אספקת המוצרים בישראל תתבצע בתוך 7 ימי עסקים ממועד קליטת המוצר במערכת ובהתאם לזמינותו במלאי על ידי שליחי החברה או באמצעות חברת שליחויות חיצונית.

על כל רכישה באתר מתאפשרת אפשרות לאיסוף עצמי בהתאם לכתובת המופיעה באתר בתיאום מראש או לבחור במשלוח בהתאם למחיר המוצע למשלוח.

מובהר כי אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח אפשרית אך ורק במידה ואין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המוצרים. במידה ולא תתאפשר אספקת המוצר יזוכה המשתמש בסכום הרלוונטי בהתאם לאמצעי התשלום האמור ולמשתמש לא תהיה כל עילה מכל מין וסוג כנגד החברה בגין אי אספקת המוצר הספציפי וזיכוי חשבונו.

בכל מקרה, הלקוח מצהיר כי איחור באספקה של עד 10 ימי עסקים לא ייחשב כאי עמידה של החברה בתנאי האספקה ובכל מקרה לא יפטור את הלקוח מחובתו לשלם את מלוא סכום העסקה ואת דמי המשלוח ו/או יקיים עילה אחרת כנגד החברה.

 

בכל מקרה כל המועדים המופיעים בעסקה הספציפית ו/או באתר הינם ימי עסקים ואינם כוללי ימי סוף שבוע (שישי-שבת), ערבי חג וימי חג.

 

בכל מקרה בו תעשה החברה שימוש בחברת שליחויות חיצונית, התקנון של חברת השליחויות באמצעותה התבצע המשלוח תחול על אותה העסקה הספציפית ויחייב את הלקוח לנהוג לפיה.

 

במקרה שנמצא, כי המוצרים הוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה), כי המוצרים אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש.

אלא אם צוין אחרת, אין לבצע כפל מבצעים באתר וסל הקניות מסוגל להכיל קופון מבצע אחד בלבד בכל זמן נתון.

bottom of page